BURAD ZA VINO
(SA PLIVAJUĆIM POKLOPCEM)

S obzirom da bačvarski zanati izumiru a prokonska burad su isuviše skupa kao praktično, jeftino i ekološko rešenje nameću se polipropilenska burad izrađena po svetskim standardima za prehranu i vrhunskog su kvaliteta.

Izrađena su od polipropilena debljine zida od 3 ili 4 mm i duplo su jeftinija od drvenih a čak tri puta jeftinija od prohronskih alternativa.

Burad se izrađuju sa plivajućim poklopcem oko kojeg se sipa parafinsko ulje koje sprečava oksidaciju vina te sprečava neželjene promene na vinu.

Na burad se mogu dodati slavine koje su ili od polipropilena ili od ABS-a dok sa strana se nalaze ručke koje su zgodne prilikom prenošenja buradi.

Burad se izrađuju i sa čepom za alkoholno vrenje koji sadrži vodu i time sprečava oksidaciju sa vazduhom.

Burad se veoma lako peru vodom i sunđerom dok se nahvatane naslage vinske kiseline veoma lako skidaju.

Kako su burad od polipropilena ne upijaju mirise i izrađena su po vrhunskim svetskim standardima za skladištene prehrambenih proizvoda u njima se mogu pored vina čuvati i rakija, med, kupus, ulje kao i drugi prehrambeni proizvodi.

4velikaburetaRazniProizvodi