Cisterna 8500L
POSUDA ZA VINIFIKACIJU CRNOG I BELOG GROŽĐA, TE FERMENTACIJU I ČUVANJE VINA
true