Vinifikator 6200L
Vinifikator 6200L

In stock

U opremu VIK posude ulaze Izmenjivač za hlađenje, pravougaona vrata do dna te koso dno za lakše vađenje komine, polivač koji poliva celu posudu iznutra i s time sprečava sušenje komine, cev polivača, sito koje omogučava odvajanje komine od šire i time dozvoljava pumpanje čiste šire do polivača.Nivometar, termometar, totalni ispust, slavina za probu, vrenjaća.