POSUDA SA PLIVAJUĆIM POKLOPCEM
ZAPTIVNOM GUMOM I VRENJAČOM

PosudaSaPlivajucimPoklopcem

Posuda sa plivajućim poklopcem i postoljem:

VelikaPosudasaPlivajucimPoklopcem