VINIFIKATORI
POSUDA ZA VINIFIKACIJU CRNOG I BELOG GROŽĐA,
TE FERMENTACIJU I ČUVANJE VINA

U opremu VIK posude ulaze Izmenjivač za hlađenje, pravougaona vrata do dna te koso dno za lakše vađenje komine, polivač koji poliva celu posudu iznutra i s time sprečava sušenje komine, cev polivača, sito koje omogučava odvajanje komine od šire i time dozvoljava pumpanje čiste šire do polivača.

Nivometar, termometar, totalni ispust, slavina za probu, vrenjaća.

VIK6200

vinifikator01

vinifikator02

vinifikator03