E k o p r o i z v o d i o d p l a s t i k e

D u p l o j e f t i n i j e o d d r v e t a ! T r i p u t a j e f t i n i j e o d p r o h r o m a !

burad

Burad za čuvanje vina i rakije

Polipropilenska burad za skladištenje prehrambenih proizvoda po najvišim svetskim standardima. Zamena za klasičnu drvenu burad, a takođe i jeftinija opcija od prohroma.

punilica

Gravitacioni punjač sa elektronskim nivostatom

Gravitacioni punjač za mirna pića za boce od 0,25 l do 2 l, a po potrebi i do 5 l, kapaciteta punjenja od 250-300 l/h

Hranilice

Hranilice za ribe

Automatske hranilice za ribe (šaran/pastrmka) u ribnjacima od polipropilena sa UV zaštitom i prohromskog mehanizma.

S obzirom da bačvarski zanati izumiru, a burad od prohroma su isuviše skupa, kao praktično, jeftino i ekološko rešenje nameću se polipropilenska burad izrađena po svetskim standardima za prehranu i vrhunskog su kvaliteta.

N e š t o o n a m a