O n a m a

SZR Romana je započela svoju delatnost još daleke 1990 godine i ubrzo postala lider u proizvodnji bezalkoholnih pića na teritoriji opštine Vršac, a i šire.

Kako se pojavila potreba za kvalitetnim, a jeftinim posudama za skladištenje prehrambenih proizvoda 2009. godine započeta je proizvodnja buradi i drugih posuda od polipropilena. Počelo se sa buradima za vino, ali se proizvodni asortiman ubrzo proširio i drugim proizvodima kao što su: cisterne, fermentori za pivo, vinifikatori, bazeni za ribe, prečistači otpadnih voda, hranilice za ribe i mnogi drugi proizvodi.

 

Naša priča

K a k o j e s v e p o č e l o

priznanja

B o n i t e t n e o c e n e

DARIO VALJAN PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ROMANA Vršac poseduje sertifikate bonitetne izvrsnosti sa najvišom ocenom AAA za 2020. i 2021. godinu koju izdaje bonitetna kuća CompanyWall d.o.o.

V i š e o d t r i d e c e n i j e p o s l o v a n j a

1990

Početak

Osnivanje firme SZR Romana i fabrike bezalkoholnih pića

2009

Termoplastika

Otvaranje pogona Termoplastika za proizvodnju ambalaže od plastike.

2011

Promena fokusa

Proizvodnja buradi za čuvanje vina i rakije postaje primarna i jedina delatnost. Nakon 21 godine zatvara se pogon za proizvodnju bezalkoholnih pića.

2010-te

Nove inovacije

Uvodimo nove proizvode u naš asortiman, poput fermentora za pivo, punilice za mirna pića i hranilice za ribe…

Kasne 2010-te

Međunarodna tržišta

Uspostavljamo saradnje sa velikim i malim vinarijama i pivarama iz regiona.