N a š i p r o i z v o d i

burad
vino i rakija

B u r a d i o p r e m a

 

Vino i rakija

B u r a d o d 1 0 0 0 d o 8 5 0 0 l i t a r a

Mogućnost izrade buradi po dimenzijama kupca, zapremine do 8500 litara, kao i ugradnja navoja za slavine i ventile na željenim mestima.
Photo by Dario Valjan
vik
vino

V i n i f i k a t o r i o d 2 0 0 0 d o 6 5 0 0 l i t a r a

U opremu vinifikatora ulaze izmenjivač toplote za hlađenje, pravougaona vrata do dna, koso dno za lakše vađenje komine, polivač komine, koji sprečva da se ona suši, sito koje omogućava odvajanje komine od šire i time dozvoljava pumpanje čiste šire do polivača. Uz sve ovo moće da se ugradi i nivometar, termometar, slavina za probu i vrenjača.

pivo

F e r m e n t o r i z a p i v o

Izrađujemo fermentore za pivo sa konusnim dnom kapaciteta od 100 do 800 litara. Mogućnost izrade po dimenzijama kupca.

fermentor
Bazen-za-prevoz
ribarstvo

B a z e n z a p r e v o z r i b e

Napravljeni od Polipropilena sa UV zaštitom, ovi bazeni su idealni za prevoz ribe na otvorenim prikolicama kamiona. Uz bazen ide i korito kojim se lako ispušta riba.