Rezervna Slavina

500 rsd580 rsd
Opis

Slavina je plastična (ABS) i predviđena je za upotrebu u prehrani. Prednost plastične slavine je njena otpornost na oksidaciju koju izazivaju razne kiseline (sirćetne, vinske,…) i sprečava unošenje oksidirajućih materija u sud.