Vrenjača

1.200 rsd
Opis

Vrenjača, koja se napuni vodom do određenog nivoa, sprečava neželjeni ulazak kiseonika u bure, dok istovremeno omogućuje ispuštanje ugljen-dioksida koji nastaje za vreme fermentacije. Kada prestanu mehurići da se formiraju u vrenjači, to je indikacija da je fermentacija gotova.