Zaptivna guma

1.200 rsd1.500 rsd
Opis

Zaptivna guma služi da se bure hermetički zatvori i spreči da tečnost unutar bureta ne dođe u kontakt sa kiseonikom, što je od velike koristi prilikom fermentacije vina ili ukoliko koristite našu burad za skladištenje rakije.